Scenario 1 - Helt ren miljö

Vid en helt ren lokal så behövs egentligen bara en aspirerande detektor och samplingsrör dragna till de delar av lokalen som behöver övervakning. Olika detektorer klarar olika antal kanaler rör samt har olika begränsning i maxlängd på rör samt antal hål.

Rören limmas ihop med skarvar och böjar lämpligen valda efter lokalens förutsättningar. Alla delar hittar du på ateco.se

Detta behövs

Aspirerande detektor
Samplingsrör
Diverse böjar och kopplingar
Ändhuv

Scenario 2 - Lätt smutsiga miljöer

Då damm och annan smuts är vanligt förekommande i många utrymmen så är det vanligt att samplingshålen i rören täpps igen. Där detta händer sällan men ändå förekommer kan det räcka att installera en manuell renblåsning. 

För att inte spränga rören av övertrycket som skapas vid renblåsningen så byts ändhuven ut mot en backventil. Den manuella renblåsningen sköts bäst med Renblåsningsenheten RBE-3 som tar upp alla krafter när man vrider på ventilen för att inte skada rörsystemet. En kompressor kopplas till RBE-3 via en snabbkoppling för tryckluft.

Detta behövs:

Aspirerande rökdetektor
Renblåsningsenhet
Harshfilter
Samplingsrör
Backventil
Diverse böjar och kopplingar

Scenario 3 - Smutsiga miljöer

Då damm och annan smuts är vanligt förekommande i många utrymmen så är det vanligt att samplingshålen i rören täpps igen. Där detta är ett dagligt problem så kan det vara lämpligt med ett automatiskt renblåsningssystem som med jämna intervaller blåser rent rörsystemet dagligen.

För att inte spränga rören av övertrycket som skapas vid renblåsningen så byts ändhuven ut mot en backventil. RBC-SOLO är en ny liten renblåsningscentral som funkar utmärkt där det är ont om plats eller estitiken är viktig. Den har även möjlighet att styras via en app* En kompressor kopplas till RBC-SOLO via en snabbkoppling för tryckluft.

RBC-SOLO har möjligheten att montera ihop två stycken för ett två rörsystem. Den blir då en RBC-DUO.

Detta behövs:

Aspirerande rökdetektor
Renblåsningscentral RBC-SOLO
Harshfilter
Samplingsrör
Backventil
Diverse böjar och kopplingar

Scenario 4 - Varmt & Kallt - Kondens

Där rörsystemet passerar  kalla och varmare lokaler på vägen riskerar det att bildas kondens i rören. För att undvika att vatten rinner ner i samplingsdetektorn kan man använda sig av en kondensflaska eller ”kondensfälla” där kondensvattnet kan samlas. Man bör då montera detektor som bilden i relativt resten av systemet. Harshfiltret tar hand om de skadliga smutspartiklar som kan sätta igen detektorn.

För att inte spränga rören av övertrycket som skapas vid renblåsningen så byts ändhuven ut mot en backventil. RBC-SOLO är en ny liten renblåsningscentral som funkar utmärkt där det är ont om plats eller estitiken är viktig. Den har även möjlighet att styras via en app* En kompressor kopplas till RBC-SOLO via en snabbkoppling för tryckluft.

RBC-SOLO har möjligheten att montera ihop två stycken för ett två rörsystem. Den blir då en RBC-DUO.

Detta behövs:

Aspirerande rökdetektor
Renblåsningscentral RBC-SOLO
Harshfilter
Samplingsrör
Backventil
Diverse böjar och kopplingar
Kondensflaska

Scenario 5 - Tuffa & krävande miljöer

Vid riktigt tuffa miljöer som kräver renblåsning krävs en tuff kapsling.
Renblåsningscentral RBC är kapslad till skyddsklass IP65.

För att inte spränga rören av övertrycket som skapas vid renblåsningen så byts ändhuven ut mot en backventil. RBC-1 & 2 är en riktigt tuff renblåsningscentral för riktigt krävande miljöer. Dörren kan hängas till både hger och vänter och genom att spegelvända två centraler så kan ett snyggt 4 rörsystem lätt skapas. Det finns många inställningsmöjligheter för att få en så optimal renblåsning som möjligt.

RBC-SOLO har möjligheten att montera ihop två stycken för ett två rörsystem. Den blir då en RBC-DUO.

Detta behövs:

Aspirerande rökdetektor
Renblåsningscentral RBC-1 eller RBC-2
Harshfilter
Samplingsrör
Backventil
Diverse böjar och kopplingar

Nikola

Nikola is a mockup of Telsa Model Y website.

All content is a property of Tesla, Inc. This website was recreated in Blocs for Mac to showcase capabilities of this web design app. If you are a member of Blocs Templates, you can download the files, but only for educational purposes.

Recreated by Eldar Gezalov